Feeniks-koulu

Feeniks-koulu on Suomen ensimmäinen oppivelvollisille suunnattu nettipohjainen peruskoulu. Feeniks-koulu on yksityisesti rahoitettu oppilaitos, joka ei saa valtion avustuksia. Feeniks-koulun toiminta perustuu vanhempien oikeuteen valita lastensa koulunkäyntimuoto. Käytännössä oppilaat ovat ns. kotioppijoita, eli eivät ole kirjoilla missään valtion tai kunnan oppilaitoksessa. Oppilaan kotikunnalla on velvollisuus seurata oppilaan edistymistä ja peruskoulun lopussa myöntää oppilaalle peruskoulun päättötodistus, mikäli oppilas suorittaa hyväksytysti ns. erityiset tutkinnot kaikissa peruskoulun pakollisissa oppiaineissa.

Opiskelu Feeniks-koulussa perustuu Tiedonrakentajat -opiskeluympäristöön, joka on suunniteltu erityisesti Feeniks-koulua silmällä pitäen. Tiedonrakentajat on oppilaslähtöinen, aktiiviseen oppimiseen, sosiaalisuuteen, vertaisoppimiseen ja tiedonhakuun perustuva opiskelujärjestelmä, jonka avulla voi suorittaa koko peruskoulun alusta loppuun.

Feeniks-koulu tarjoaa järjestelmän lisäksi tutorointi- ja opetuspalveluja tukemaan oppilaiden opiskelua.

Mikäli haluat tutustua Feeniks-kouluun, ota yhteyttä Marko Koskiseen. Parhaiten pysyt tilanteen tasalla liittymällä koulun Facebook-ryhmään.

Kuva on otettu Feeniks-koulun ensimmäisenä toimintavuotena 2005, Keravan kirjastolla.