Vapaus

Vapaus on tietoisuutta mahdollisuudesta tehdä valintoja. Mitä suurempi vapaus, sen enemmän on valittavia vaihtoehtoja. Sivuston otsikko, "vapaus on ihmiskunnan selviytymisen avain", perustuu ajatukseen, että tarvitsemme jatkuvasti uudenlaisia toimintamalleja ratkaistaksemme eteemme tulevia haasteita. Meidän täytyy voida ajatella luovasti ja oppia käyttämään mielikuvitustamme. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme on rakennettava tukemaan luovuutta, yhteistyötaitoja, rohkeutta ja yksilöllisyyttä.

Valitessani aikoinaan ensimmäistä Internet-tunnusta itselleni, mietin mikä olisi tärkein asia, jota haluan edesauttaa. Päädyin vapauteen. Yhteiskuntamme on täynnä normeja ja rajoituksia, joista monet on tehty suojaamaan suomalaista yhteiskuntaa ulkoisilta vaikutteilta, mutta monesti ne myös rajoittavat yhteiskunnan kehitystä ja ihmisiä yksilöinä.

Noin 20 vuotta sitten aloin tutkia vapautta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Löysin tuolloin kirjan, joka kertoi Englannissa vuonna 1921 perustetusta koulusta, jossa koulun asioista päätettiin yhdessä, demokraattisessa koulukokouksessa, joissa jokaisella oppilaalla ja opettajalla oli yksi ääni. Koulun nimi oli Summerhill. Tästä kirjasta lähti liikkeelle oma elämäntyöni koulutuksen ja kasvatuksen parissa.

Tuon näillä sivuilla esille omia näkemyksiäni ja kokemuksiani kasvatuksesta, koulutuksesta, demokratiasta ja muista vapauteen ja ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.